استانبول و آنتالیا در صدر جدول صنعت توریسم در ترکیه