کتاب

پاورپوئینت”شهرهوشمند وگردشگری مدرن درنگاه مدیران آینده نگر”

نویسنده : admin 2020/03/23 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”استارتاپ های گردشگری،فرصت استراتژیک برای مدیران هوشمند وتوسعه پایدارکسب وکارها”

نویسنده : admin 2020/03/19 تعداد نظرات : ۰
ادامه

مشاورپایان نامه ها و طرح های پژوهشی

نویسنده : admin 2020/03/02 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”روانشناسی محیط و تاثیرآن درجذب مخاطبان بارویکرد بازاریابی نوین

نویسنده : admin 2020/02/07 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”بازاریابی گردشگری سلامت با نگاه به ظرفیت ها و مزیت های رقابتی در ایران”

نویسنده : admin 2020/01/25 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”نقش هوش مصنوعی درمحیط بازاریابی دیجیتال”

نویسنده : admin 2020/01/23 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”تحلیل محیط تبلیغات ونقش آن دربازاریابی و فروش”

نویسنده : admin 2020/01/04 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”سازمان داده محور،رازحکمرانی شرکت های موفق دربهبودکسب وکارها”

نویسنده : admin 2019/12/29 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”کاربردبلاک چین درمدیریت فرایند کسب و کارها-ضرورت انکارناپذیر کسب وکارهای امروزوفردا

نویسنده : admin 2019/12/27 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”استراتژی موبایل مارکتینگ،راز موفقیت مدیران هوشمندو ضرورت انکارناپذیر زندگی امروزی”

نویسنده : admin 2019/12/25 تعداد نظرات : ۰
ادامه