کارآفرینی

پاورپوئینت”روانشناسی محیط و تاثیرآن درجذب مخاطبان بارویکرد بازاریابی نوین

نویسنده : admin 2020/02/07 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”بازاریابی گردشگری سلامت با نگاه به ظرفیت ها و مزیت های رقابتی در ایران”

نویسنده : admin 2020/01/25 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”نقش هوش مصنوعی درمحیط بازاریابی دیجیتال”

نویسنده : admin 2020/01/23 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”بازاریابی استراتژیک فست فود برای نسل هزاره”

نویسنده : admin 2020/01/06 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”تحلیل محیط تبلیغات ونقش آن دربازاریابی و فروش”

نویسنده : admin 2020/01/04 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”سازمان داده محور،رازحکمرانی شرکت های موفق دربهبودکسب وکارها”

نویسنده : admin 2019/12/29 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”کاربردبلاک چین درمدیریت فرایند کسب و کارها-ضرورت انکارناپذیر کسب وکارهای امروزوفردا

نویسنده : admin 2019/12/27 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”استراتژی موبایل مارکتینگ،راز موفقیت مدیران هوشمندو ضرورت انکارناپذیر زندگی امروزی”

نویسنده : admin 2019/12/25 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئیت،تغییر روند بازاریابی دردیجیتال مارکتینک با اینترنت اشیاء و نگاه تیز بین مدیران هوشمند

نویسنده : admin 2019/12/23 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”تحلیل محیط و استراتژی بازار یابی شرکت بی ام وBMW”

نویسنده : admin 2019/12/17 تعداد نظرات : ۰
ادامه