مجلات

پاورپوئینت”مدیریت دانش در سازمان ها وشرکت های موفق”

نویسنده : admin 2020/05/31 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”حمل ونقل هوشمندباتکنولوژی هوش مصنوعی،فرصت استراتژیک برای مدیران هوشمند درترازجهانی

نویسنده : admin 2020/05/29 تعداد نظرات : ۰
ادامه

اقتصاد فوتبال،افق تازه ای فراروی مدیران هوشمند امروزی

نویسنده : admin 2020/05/24 تعداد نظرات : ۰
ادامه

مقاله”ویروس کرونا؛واقعیت ها و داستان های تخیلی”

نویسنده : admin 2020/04/07 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئنیت”تجزیه وتحلیل رقبا،استراتژی بازار یابی وکلیدطلایی ماندگاری کسب وکارهای امروزی”

نویسنده : admin 2020/04/05 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”استراتژی دیجیتال مارکتینگ ،کلید طلایی مدیران هوشمندبرای بازاریابی دردنیای مدرن”

نویسنده : admin 2020/04/01 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”تحول دیجیتال درصنعت سلامت وآینده امیدبخش برای زندگی سالم”

نویسنده : admin 2020/03/28 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”اپلیکیشن های گردشگری ،راهنمایان گردشگران جهانی و لذت واقعی سفر”

نویسنده : admin 2020/03/25 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”شهرهوشمند وگردشگری مدرن درنگاه مدیران آینده نگر”

نویسنده : admin 2020/03/23 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”استراتژی هوش مصنوعی درگردشگری،رمزموفقیت مدیران آینده نگر”

نویسنده : admin 2020/03/22 تعداد نظرات : ۰
ادامه