ترجمه

پاورپوئینت”تحول دیجیتال درصنعت سلامت وآینده امیدبخش برای زندگی سالم”

نویسنده : admin 2020/03/28 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”اپلیکیشن های گردشگری ،راهنمایان گردشگران جهانی و لذت واقعی سفر”

نویسنده : admin 2020/03/25 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”شهرهوشمند وگردشگری مدرن درنگاه مدیران آینده نگر”

نویسنده : admin 2020/03/23 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پا.رپوئینت”استراتژی هوش مصنوعی درگردشگری،رمزموفقیت مدیران آینده نگر”

نویسنده : admin 2020/03/22 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”استارتاپ های گردشگری،فرصت استراتژیک برای مدیران هوشمند وتوسعه پایدارکسب وکارها”

نویسنده : admin 2020/03/19 تعداد نظرات : ۰
ادامه

مشاورپایان نامه ها و طرح های پژوهشی

نویسنده : admin 2020/03/02 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”نقش هوش مصنوعی درمحیط بازاریابی دیجیتال”

نویسنده : admin 2020/01/23 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”بازاریابی استراتژیک فست فود برای نسل هزاره”

نویسنده : admin 2020/01/06 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”تحلیل محیط تبلیغات ونقش آن دربازاریابی و فروش”

نویسنده : admin 2020/01/04 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”استفاده ازکلان داده ها درکسب وکار،رمزموفقیت مدیران خط مقدم”

نویسنده : admin 2020/01/02 تعداد نظرات : ۰
ادامه