بازار یابی استراتژیک

پاورپوئینت”تحول دیجیتال درصنعت سلامت وآینده امیدبخش برای زندگی سالم”

نویسنده : admin 2020/03/28 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”اپلیکیشن های گردشگری ،راهنمایان گردشگران جهانی و لذت واقعی سفر”

نویسنده : admin 2020/03/25 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”شهرهوشمند وگردشگری مدرن درنگاه مدیران آینده نگر”

نویسنده : admin 2020/03/23 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پا.رپوئینت”استراتژی هوش مصنوعی درگردشگری،رمزموفقیت مدیران آینده نگر”

نویسنده : admin 2020/03/22 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”استارتاپ های گردشگری،فرصت استراتژیک برای مدیران هوشمند وتوسعه پایدارکسب وکارها”

نویسنده : admin 2020/03/19 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئیت”گردشگری شهری ومزیت رقابتی سوغات ایران درنگاه استارتاپ ها وگردشگران خارجی

نویسنده : admin 2020/03/17 تعداد نظرات : ۰
ادامه

مشاورپایان نامه ها و طرح های پژوهشی

نویسنده : admin 2020/03/02 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”روانشناسی محیط و تاثیرآن درجذب مخاطبان بارویکرد بازاریابی نوین

نویسنده : admin 2020/02/07 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”بازاریابی گردشگری سلامت با نگاه به ظرفیت ها و مزیت های رقابتی در ایران”

نویسنده : admin 2020/01/25 تعداد نظرات : ۰
ادامه

پاورپوئینت”نقش هوش مصنوعی درمحیط بازاریابی دیجیتال”

نویسنده : admin 2020/01/23 تعداد نظرات : ۰
ادامه