کتاب”جنگ های ارزی،موج چهارم با رویکرد نابودی اقتصاد کشورهای هدف”

نویسنده : admin 2018/07/22 تعداد نظرات : ۰

جنگ های ارزی «موج چهارم با رویکردنابودی اقتصادکشورهای هدف»
« موج سواری آمریکا درجنگ نرم اقتصادی و نظام تک قطبی جدیددرجهان »
پیش گفتار
دربرهه فعلی ،رویکردنبرد با کشورهای هدف ؛تغییرروند چشمگیری پیدا کرده و اجرای نبرد به شیوه نگرش سیستمی ازمنظرشناخت نقاط آسیب پذیرکشورهدف و ضربه زدن به نقاط آسیب پذیر را مد نظرقرارمی دهند.
دراین راستا کشورهایی ازبحران بوجودآمده سالم و یا با کمترین آسیب پذیری عبور می کنند که ازآمادگی لازم برخوردارباشند.و لازمه آن هم،علاوه برداشتن امکانات و منابع معدنی وانرژی های دارای نقدشوندگی درتجارت بین المللی و موقعیت استراتژیک جغرافیایی،بایستی از توان منابع انسانی ومدیران کارآمدتمام کننده درعرصه مدیریت تجارت بین الملل برخوردار بوده و بتوانندنتیجه نبرد پیچیده و هیبریدی که از شاخص های ویژه قرن حاضر می باشد را به نفع خود تغییردهند.
نبردپیش روی کشورها بویژه کشورجمهوری اسلامی ایرانبا آمریکا ازنوع نبرد هیبریدی است که خروجی حاصل ازتحلیل و تحقیق ۴دهه فعالیت پژوهشی اندیشکده های استراتژیک امریکاست که می تواند برای هرکشوری خطرآفرین باشد و این امرشامل حال کشور ایران نیز خواهد بود.
باخروج یک جانبه امریکا از برجام وزمزمه تحریم های همه جانبه اقتصادی هوشمندآن کشور علیه کشورمان در محافل و رسانه های دنیا،موجب پیچیده تر شدن اوضاع در محیط منطقه ای و جهانی نسبت به کشورمان شده وبه نظر می رسد کشورآمریکا در می خواهد از آخرین تیر ترکش خویش علیه ایران استفاده نمایدهرچندکه بنا به اذعان تحلیل گران بین الملل در زمینه اقتصاد و سیاست،این فرآیند برای طرفین هزینه های کلانی را تحمیل خواهد نمود.
درعرف پژوهشی و حسب اقتضاء امر بایستی پژوهشگرجهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده خویش به سوالاتی پاسخ دهدزیراکه«به کار بردن واژه‌ی «جنگ» در مدعای جنگ ارزی صورت‌بندی مباحث را به شکل ویژه‌ای تحت تأثیر قرار می‌هد؛ و مهمترین اتفاقی که می‌افتد این است که پای دانش «استراتژی» را به میدان باز می‌کند.»
از آنجا که لازمه‌ی پیروزی در هر جنگی، تعریف استراتژی‌های مبارزه و دفاع در آن جنگ است، برای رسیدن به این مقصود باید بتوان به چند سؤال در میدان جنگ ارزی پاسخ داد:
میدان مبارزه در جنگ ارزها چه مختصاتی دارد؟
زمین خودی در تمایز از زمین مبارزه‌ی دشمن کجا مرزبندی می‌شود؟
نحوه مبارزه در این میدان چگونه است و سناریوهای این جنگ چگونه صورت‌بندی می‌شوند؟
ابزار جنگی در این میدان چیست؟
نقاط قوت و ضعف دشمن کجاست؟
نقاط قوت و ضعف ما کجاست؟
و همچنین پاسخ به دو پرسش اصلی که:
«اساساً دشمن چگونه فکر می‌کند؟»
«دشمن در مورد ما چگونه فکر می‌کند؟»
پاسخ به این سؤال‌ها در میدان جنگ‌ ارزی، مانند هر میدان دیگری نیاز به استراتژیست‌هایی دارد تا بتوانند پاسخ پرسش‌های بالا را مشخص کرده و در ادامه، استراتژی‌های جنگ را برای حفظ ارکان اقتصادی کشورشان تبیین نمایند.
آنچه که مهم است این که جمهوری اسلامی ایران در طول ۴ دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تحریم هازندگی کرده است و در هر برهه ای بانوع جدیدی از تحریم ها به مقابله پرداخته ،و متناسب با زمانخویش ؛هزینه هایی را نیز متحمل شده است.
دراین اثنا نیز علیرغم هجمه همه جانبه کشورسلطه گر آمریکا که در صدداستفاده از هژمونی قدرت علیه کشورمان می باشد و می خواهد بیشترین بهره برداری سیاسی و اقتصادی را از وضع موجود ببرد،برای تصمیم گیران کلان و دولتمردان کشورمان نیز این فرصت استراتژیک از دل تهدیدهای پیش رو فرصت مغتنمی است تا با استفاده از نقاط قوت موجود در کشور،در راستای کمرنگ نمودن تهدید پبش آمده گام موثری بردارند.
برای برداشتن گام های مهم و تاثیرگذار درکشوربایستی با وحدت مهم جانبه دولتمردان ،نخبگان و آحاد مردم این مهم صورت پذیردو بایسیتی همه تصمیم گیران کلان کشورمان به این نکته کلیدی توجه داشته باشند که علیرغم این هجوم همه جانبه دشمن در جبهه اقتصادی و سیاسی ؛باز هم با داشتن برنامه ریزی دقیق و اقتضایی می توان از بحران پیش آمده ،به سلامتی و باکمترین هزینه تحمیل شده عبور کرد؛زیرا که مدیران توانمندو تلاشگراین مرزو بوم بارها ثابت کرده اندکه ازبحران ها سربلند بیرون آمده وتهدید ها را به فرصت تبدیل نموده اند.
با مروری برتوانمندی های بدست آمده در ۴۰سال اخیر؛بخوبی به واقعیت ای نوشتار پی خواهید برد بدلیل اینکه در تجهیزات نظامی وبازدارنده استراتژیک تحریم بودیم که با تلاش و برنامه ریزیر به این موفقیت دست یافته ایم.ودرنفت و گاز تحریم بوده ایم که علاوه بر تامین مایحتاج کشورمان درتامین انرژی ،یکی از صادرکننده های مطرح جهانی و منطقه ای هستیم که امریکا و ایادی وابسته اش را با چالش جدی مواجه ساخته ایم.
درنوشتار پیش روجنگ اقتصادی کشورآمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و از ترفندهای جدیدی علیه کشورمان استفاده نموده است و سعی دولتمردان آمریکایی براین است که از تمام ظرفیت آن کشورعلیه ما استفاده نمایند.
اهمیت موضوع برای دولتمردان آمریکا به حدی است که تا یک سال اخیرتعداد کارشناسان بکارگیری شده درکارگروه اقتصادی وزارت خرانه داری امریکا ۷نفر بوده اند و در یک سال اخیر به ۷۰۰نفرافزایش داده که ۳۰۰نفر آنان بصورت سیاروظیفه لابی گری درکشورهای مختلف را برعهده دارند.
فهرست
جنگ ارزی چیست و به چه کار می آید……………………………………………………………………………………..۸
ارزش پول،جنگ ارزی و ربای زرد…………………………………………………………………………………………..۱۲
جیمز ریکاردز؛استراتژیست جنگ ارزی…………………………………………………………………………………….۱۶
چگونه پول بدون پشتوانه ،سلاح جدید برای کشتار جمعی محسوب می شود……………………………………۱۹
دلار آمریکا چیست؛تاریخچه دلار…………………………………………………………………………………………..۲۰
۲۰۰هدف یاب دراتاق جنگ وزارت خزانه داری…………………………………………………………………….. ۲۱
اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران………………………………………………………………………………………………۲۳
FATF وسراب رفع تحریم ها………………………………………………………………………………………………۲۷
FATF وبرجام بانکی………………………………………………………………………………………………………….۳۱
بهره وری از کاهش نرخ ارز………………………………………………………………………………………………..۳۵
جادوی پول و بانک ؛شطرنج با ارزها ،موضوع نو،جنگ ارزی را بیشتر بشناسید …………………………….۳۸
ارزجایگزین دلار/درپدافند ،درجنگ ارزی؛شکستن ارزش و آقایی دلار…………………………………….۴۴
سوئیفت،تحریم هوشمند و جنگ اقتصادی علیه ایران……………………………………………………………..۵۰
تاسیس پایگاه اتاق جنگ آمریکا درقلب تهران ……………………………………………………………………۵۶
قانون کاهش تهدید ایرانTRA………………………………………………………………………………………..61
اقتصادما دلاریزه شده/تهدیدخطرجنگ ارزی……………………………………………………………………..۶۳
تغییر رژیم در ایران ،آمریکا باجنگارزی به دنبال تغییررزیم درایران است………………………………….۶۵
آمریکا به دنبال راه انداختن«جنگ اقتصادی »علیه ایران است……………………………………………….۶۸
افزایش بودجه دفترتروریسم و اطلاعات هوشمند مالی وزارت خزانه داری با هدف افزایش تحریم ها علیه ایران…………………………………………………………………………………………………………………………۷۰
آمریکایی ها اعلام کردند »این روش موثرترین مدل حنگ با ایران است»کارنسی وار«…………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
اکونومیستِ.چرا جنگ امروزی دوباره اوج گرفته استُ آنچه باید درمورد جنگ ارزی بدانید……………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
آیاجنگ تجاری به جنگ نظامی می انجامد؟…………………………………………………………………..۷۷
بررسی آثارجنگ تجاری آمریکا و چین براقتصاد ایران …………………………………………………..۸۱
ازبدهی تا جنگ ارزی/جهانی سازی و لیبرالسیم اقتصادی در مکزیک……………………………… ۸۷
جنگ باابزاری متفاوت/علم ژئو اکونومی و حکومت داری………………………………………………۹۰
هژمونی« بانک واره» ها…………………………………………………………………………………………….۱۰۰
پایان دوران چاپ دلاربدون پشتوانه درپارادایم جدید ارزی جهان……………………………………۱۰۱
جنگ اقتصادی سایبری:چالشی درحال تکامل …………………………………………………………….۱۰۴
جنگ ارزها،جنگی از نوع هزاره سوم………………………………………………………………………..۱۰۵
گزارش جنگ ارزی علیه ایران درسال۹۱/دلاراسلحه آمریکا در جن ارزی ………………………۱۱۲
نقش فدرال رزروآمریکادرجنگ دوم جهانی……………………………………………………………..۱۱۸
درجنگ با ریال هرکاری جایز است………………………………………………………………………..۱۲۷
هدف از تحریمها به روایت ریچارد نیفو،معمار تحریم های ایران………………………………………۱۲۹
پیوستن به پالرمو،بستن دست های خود و بازگذاشتن دستان دشمنان…………………………………………….۱۴۲
ابزارهای چین برای جنگ اقتصادی باآمریکا……………………………………………………………. ۱۴۵
ازکاهش ارزش پول ملی نترسیم/افت لیرترکیه را آباد کرد…………………………………………..۱۵۰
چریک های جنگ اقتصادی………………………………………………………………………………….۱۵۲
سرپل های نفوذ درجنگ ارزی علیه کشور……………………………………………………………….۱۵۶
تجربه مالزی درجنگ ارزی…………………………………………………………………………………..۱۵۹
سلاح چین در جنگ تجاری برای ضربه زدن به دلار…………………………………………………۱۷۰
نمایی از فرماندهان جنگ اقتصادی اتاق جنگ آمریکا………………………………………………۱۷۴
مزایا و معایب دلارقوی یا ضعیف………………………………………………………………………….۱۸۳
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..۱۸۹
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………..۱۹۱

دانلود و خرید ۱۵۰۰۰ تومان

ارسال نظر