کتاب”«جنگ بزرگ اقتصادی باخلاقیت درگرافیک و بسته بندی کالاهای صادراتی ونگاه مدیران هوشمندکسب و کارهابه بازارهای جهانی»”

نویسنده : admin 2019/08/30 تعداد نظرات : ۰

پیش گفتار

امروزه بسته بندی کالاهای صادراتی نقش ویژه ای را دربازاریابی ایفاء می نماید و درحقیقت مکمل تبلیغات بوده و«از ابزارهای اصلی بازاریابی،‌ تبلیغات است که بسته‌بندی به عنوان حلقه تکمیل کننده زنجیر آن، یعنی تبلیغات تلویزیونی و مطبوعاتی عمل می‌کند بر اساس بررسی‌های به عمل آمده اهمیت هزینه کردن در بسته‌بندی از تبلیغات بیشتر است زیرا تأثیر زمانی بیشتری دارد. تبلیغات تلویزیونی و مطبوعاتی حدود هشت هفته برد خواهند داشت درحالی که انواع بسته‌بندی‌ها، بدلیل حضور بیشترشان در محیط زیست مصرف کننده تا پنج سال مؤثر خواهند بود.» ودرنگاه مصرف کنندگان نیز یکی از عوامل تاثیرگذار می باشد.زیراکه«نقش بسته‌بندی به عنوان یکی از ابزارهای مهم ارزیابی، سالهاست که آشکار شده است و شرکتهای مختلف و همچنین دولتها، برای افزایش توان رقابت خود در بازارهای بین المللی به آن توجه بسیار نموده‌اند.»ازمنظر صاحب نظران اقتصادی و بازار یابی« بسته‌بندی چهره کالاست زیرا خریدار از طریق بسته‌بندی محصول را شناسائی می‌کند، پیام تولید کننده را به خریدار می‌رساند و بین آنها ارتباط برقرار کرده و اطلاع رسانی می‌کند.به بیان ساده تربسته‌بندی به محصول شخصیت می‌دهد».

مهمترین عنصر تاثیرگذاردربسته بندی ،طراحی است و طراح به عنوان ناخدایی است که سکانداری بازاریابی وفروش محصول را عهده دار است.«یک طراح بسته‌بندی باید بتواند زاویه دید جامعی نسبت به مجموعه گذشته شده داشته باشد که توانایی و تجربه چشمهایش در تشخیص این موضوع در نشریات، پوسترها و علائم خیابانها ناشی شده است. هر نوع بسته‌بندی نوع خاصی از خطوط را طلب می‌کند. مثلاً جعبه‌های شکل و شیرینی که قرار است هدیه داده شوند، بایستی از حروف نرم و کشیده استفاده کنند تا حالتی الگانت باریک و زیبا داشته باشند. جعبه‌های دیسک‌های کامپیوتری از حروف محکم و چهارگوش (سریف یاسان سریف) استفاده می‌کنند که دوام آنها را تداعی کند. محصولاتی که خواندن اطلاعات روی آنها ضروری است مانند دارو، بایستی از حروفی خوانا استفاده کنند. همیشه باید این پرسش برای طراح مطرح شود که خواننده چند سال دارد؟ درست است که بعضی مواقع لازم است اطلاعات برای بچه‌ها با حروف درشت نوشته شود اما باید بدانیم که هدف بزرگترها هستند که خرید را انجام می‌دهند.»

بازاریابان در انتخاب بازارهدف باچندین نسل از جمله کودکان،جوانان و بزرگسالان مواجه هستندو این گروه بزرگ ؛ازجمله افرادی هستند که حق انتخاب دارندوبازاریابام بایستی به این مهم توجه نمایند تا انتخاب کالاهای صادراتی به کشورهای مقصد با چالش موجه نگردد. زیراکه «که بچه‌ها به رنگ بیشتر از بقیه نکات بسته‌بندی عکس العمل نشان می‌دهند. بزرگترها به فرم و شکل و بخصوص مردها بیش از زنها توجه می‌کنند. همینطور تفاوتهای فرهنگی و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز در میزان این عکس‌العملها مؤثر است. بهمین دلیل طراحی گرافیک برای یک بازار بین‌المللی کار مشکلی است. درهرصورت، مجموعه نکات مربوط به گرافیک، قصد رساندن یک پیام را دارند که می‌بایستی توسط طراح به بهترین نحو به مشتری منتقل شوند.»

یکی از چالش های اصلی بازاریابی و صادرات کالاهای ایرانی،بسته بندی ضعیف می باشد که منجر به آسیب دیدن بازارکالاهای ایرانی می گرددو فراترازآن ،زمانی است که کالای باکیفیت ایرانی به دلیل ضعف بسته بندی بامارک و برند کشوردیگری ارائه می گرددکه مثال بارز آن می تواند خشکبار،زعفران،خرما….و سایر کالاهایی باشد که می توانند ارزآوری استراتژیکی را به کشورمان رقم بزنند.

به امید آن روزی که با تلاش دولت مردان ،پژوهشگران وصاحبان کالاهای صادراتی شاهدآن باشیم که دربازارهای جهانی ،کالای با کیفیت ایرانی با بسته بندی متماز و با نام و برندایرانی فروخته شود.

آن روز دیر نیست….

با سپاس

محرم غفاری،شهریورماه ۱۳۹۸

فهرست

بسته‌بندی و نفش آن در صادرات……………………………………………………………………………………………….۸

بازرگانی چیست؟ و انواع بازرگانی  …………………………………………………………………………………………۵۷

وظایف بسته‌بندی  ………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

Ecolabelling یا برچسب گذاری زیست محیطی و نقش آن در تجارت محصولات شیلاتی………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

استاندارد بسته‌بندی…………………………………………………………………………………………………………………۶۶

استانداردهای بسته‌بندی ایران………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

اجباری شدن استانداردهای بسته‌بندی در صادرات محصولات کشاورزی (۱۴/۷/۱۳۹۶)……………………………………………………………………………………………………………………۹۲

افزایش چندبرابری سود صادرات با بسته بندی مناسب محصولات-مطالعه موردی،نظرات مسئولین مربوطه(مصاحبه)…………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

آینده بسته بندی محصولات لبنی………………………………………………………………………………………………۹۶

آینده در دستان RFID…………………………………………………………………………………………………………106

بارکد ضرورت انکارناپذیر صنایع امروز   ………………………………………………………………………………..۱۱۵

بر چسب چیست؟   ……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳

بسته بندی: آخرین ترفند بازاریابی……………………………………………………………………………………………۱۴۸

بسته بندی جهت صادرات  ……………………………………………………………………………………………………..۱۵۶

بسته بندی سبز محصولات لبنی………………………………………………………………………………………………..۱۶۱

بسته بندی ضعیف کابوس صادرات ایران-مطالعه موردی ،مصاحبه با مسئولین کلان کشوری و کارشناسان اقتصادی  ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۹

بسته بندی محصولات غذایی دریائی در اتمسفر اصلاح شده  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۶

بسته بندی مناسب گامی بنیادین در حمایت از کالای ایران…………………………………………………………….۱۷۸

بسته بندی مناسب مهمترین گام در راستای صادرات موفق است  …………………………………………………….۱۸۰

بسته بندی های اسپانیایی بر زعفران ایرانی!؟  ……………………………………………………………………………….۱۸۱

بسته بندی های جدید با تصاویر گویای طعم  ………………………………………………………………………………۱۸۴

بسته بندی های قابل بازیافت/اثرات بسته بندی پلاستیکی بر محیط زیست………………………………………….۱۸۵

بسته بندی و نگرانی های زیست محیطی……………………………………………………………………………………. ۱۹۰

بسته‌بندی توزیع……………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۴

بسته‌بندی شیرینی و شکلات در هند………………………………………………………………………………………… ۲۰۲

بسته‌بندی کالا با نگرش صادراتی……………………………………………………………………………………………. ۲۱۴

بسته‌بندی لباس یک کالاست…………………………………………………………………………………………………. ۲۲۲

بسته‌بندی و آینده…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳۰

بسته‌بندی؛ ابزار رقابت تجاری- فرهنگی……………………………………………………………………………….. ۲۳۵

بسته‌بندی؛ ابزار رقابت تجاری- فرهنگی………………………………………………………………………………… ۲۴۰

تلاش زیست محیطی   KRAFT……………………………………………………………………………………………244

تیوب،‌ زیبا وکارا ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵۲

اهمیت بسته بندی در توسعه صادرات غیر نفتی غیرقابل انکار است .شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ –مطالعه موردی مصاحبه با رئیس انجمن علوم و فناوری بسته‌بندی ایران……………………………………………………………..  ۲۵۷

جلوگیری از جعل کالا………………………………………………………………………………………………………….۲۶۸

جنبش ضد ‌بسته‌بندی…………………………………………………………………………………………………………… ۲۷۱‌

جنگ بزرگ اقتصادی با خلاقیت در گرافیک بسته بندی۹۲/۰۹/۱۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۷۸

چاپ دیجیتال در پی بازار بسته بندی ؛ هدف اول بطری های PET………………………………………………..281

چرا به طراحی دوباره نیاز داریم؟(داستان کسب وکار،مطالعه موردی)……………………………………………. ۲۸۲

چین در پی تسخیر صنعت چاپ جهان………………………………………………………………………………………۲۹۴

در ستایش پلاستیکها…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹۵

روندها ‌و ‌‌چشم‌انداز ‌قوطی‌سازی ‌در ‌ایران……………………………………………………………………………………۳۲۴

روندها و گزینه‌های طراحی و تولید………………………………………………………………………………………… ۳۳۱

سورت بسته بندی در مبداء، آری یا نه ؟…………………………………………………………………………………… ۳۳۸

سیاره‌های  Mars………………………………………………………………………………………………………………….344

شکلات مهم‌تر است یا بسته‌بندی آن؟………………………………………………………………………………………۳۵۳

صادرات به روسیه را اینگونه بهبود دهید…………………………………………………………………………………..۳۵۸

صعود و سقوط نایلون…………………………………………………………………………………………………………. ۳۵۹

صنعت بسته بندی در ترکیه………………………………………………………………………………………………….. ۳۶۵

صنعت بسته بندی همچنان سنتی است  …………………………………………………………………………………….۳۷۷

صنعت بسته بندی و محیط زیست………………………………………………………………………………………….. ۳۸۶

صنعت بسته‌بندی و هنر بسته‌بندی…………………………………………………………………………………………… ۳۹۴

طراحی صنعتی در هند…………………………………………………………………………………………………………. ۴۰۱

طراحی گرافیک بسته بندی……………………………………………………………………………………………………. ۴۱۰

فیلم‌های بسته‌بندی (فیلم PVC سخت)……………………………………………………………………………………….۴۱۲

کاربرد اولترا سونیک در صنایع غذایی و بسته بندی در صنایع غذایی…………………………………………………۴۱۶

کارتن:حلقه مفقوده صادرات محصولات کشاورزی ایران…………………………………………………………….. ۴۴۲

اهمیت بسته بندی در صادرات کالا…………………………………………………………………………………………..  ۴۴۴

کاهش هزینه با فناوری  Carbon Cutting…………………………………………………………………………….447

گزارش وضعیت جهانی فیلم‌ها و بسته‌بندی‌های انعطاف‌پذیر……………………………………………………………۴۵۱

معجزه طراحی در دنیای شیرینی و شکلات………………………………………………………………………………….۴۶۷

معرفی بسته بندی فلزی…………………………………………………………………………………………………………….۴۸۰

مقوا در تجارت قدرت‌نمائی می‌کند…………………………………………………………………………………………..۴۸۵

ملاحظات کیفیت در بسته بندی نوین…………………………………………………………………………………………۴۹۲

ملاحظات کیفیت در بسته بندی نوین………………………………………………………………………………………..۴۹۹

نقش بسته بندی در صادرات(تبلیغات)………………………………………………………………………………………..۵۰۷

نقش بسته‌بندی در صادرات محصولات‌کشاورزی………………………………………………………………………..۵۰۸

بسته‌بندی سردرگم میان صنعت و فرهنگ…………………………………………………………………………………..۵۱۶

نگاهی به آینده صنعت بسته بندی………………………………………………………………………………………………۵۱۸

نگاهی به نقش بسته بندی در صادرات………………………………………………………………………………………. ۵۲۴

نگاهی به وضعیت تولید قوطی در برزیل……………………………………………………………………………………..۵۲۶

نگاهی به وضعیت صنایع غذایی، آشامیدنی و بسته‌بندی ایران………………………………………………………….۵۳۱

نگاهی مدرن به صنعت بسته بندی :بسته بندی با دید برندینگ و بازاریابی…………………………………………. ۵۴۵

نوع بسته بندی کالا‌های ایرانی نقش اساسی در صادرات محصول خواهد داشت-مطالعه موردی-اظهارات صاحب نظران بسته بندی وفعالان اقتصادی…………………………………………………………………………………. ۵۴۷

آموزش صادرات: بسته بندی کالا در صادرات……………………………………………………………………………۵۵۳

ورق و لاک قوطی………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵۶

نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………۵۶۲

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………….۵۶۷

 

دانلودوخرید۴۵۰۰۰تومان

ارسال نظر