هوش بازاریابی ومدیرانی که نگاه جدیدی به بازار دارند

نویسنده : admin 2018/11/10 تعداد نظرات : ۰
هوش بازاریابی

هوش بازاریابی

هوش بازاریابی چیست

-هوش بازاریابی شامل کلیه اطلاعات روزانه در مورد پیشرفت های محیط بازاریابی است که به مدیران کمک میکند برنامه بازاریابی و فنون کوتاه مدت خود را آماده و اصلاح کنند. سیستم هوش بازاریابی اطلاعات مورد نیاز را مشخص میکند و پس از جمع آوری، آنهارا در اشکال مفید به مدیران بازاریابی تحویل میدهد.

مثال هایی برای هوش بازاریابی

گزارشات بازار

شرکت ها کوچک اغلب تمایل دارند بدانند که در بازارهای مختلف چه جایگاهی دارند و فعالیت های آنها چه نتایجی در بر داشته است. بنابراین ممکن است برای بدست آوردن گزارش های مختلف در به سراغ منابع دست دوم یا همان شرکت های تحقیقات بازار مراجعه کنند. یکی از مهمترین مؤلفه های اطلاعات بازار سهم بازار می باشد که به شرکت اعلام می کند چه درصدی از بازار را چه نظر حجم محصولات مصرفی و چه از لحاظ هزینه انجام شده از طرف مصرف کننده در آن در کنترل وی می باشد. مالکان کسب و کارهای کوچک از این دست اطلاعات همچنین به این نتیجه می رسند که آیا فرصت و امکانی برای رشد در برخی از بازارهای بخصوص برای آنها وجود دارد یا خیر؟

اطلاعات رقابتی

نوع دیگری از هوش بازاریابی شامل اطلاعات رقابتی می شود. مالکان کسب و کار اغلب از گزارش های صنعت، مقالات، روزنامه ها  و مشاهدات شخصی به منظور مطالعه شرایط رقبای خود استفاده می کنند. این مدیران همچنین ممکن است بروشور های رقبای خود را برای کسب اطلاعات جمع آوری کنند یا به بررسی وبسایت آنها بپردازند. این دست از اطلاعات تنها برای کسب اطلاع درباره سرمایه گذاری های رقبا، تغییرات سازمانی و استراتژی های آنها و برنامه ریزی برای آینده مناسب می باشد. یا حتی ممکن است برای کسب این دست از اطلاعات اقدام به خرید محصولات رقبا و بررسی ویژگی های مختلف آنها از نظر فن آوری و . . . بکنند.

پایگاه های داخلی داده

-مدیران بازاریابی همچنین از هوش بازاریابی که از طرف مشتریان به دست می آورند نیز استفاده می کنند. این دست از اطلاعات در مقیاس هوش بازاریابی چیزی بسیار فراتر از نام، آدرس و آدرس ایمیل مشتریان می باشد. به عنوان مثال، یک مدیر بازاریابی ممکن است مجموعه ای از اطلاعات جزئی در رابطه با مشتریان کلیدی، شامل متوسط سن، متوسط درآمد، تحصیلات و میزان هزینه کرد آنها در هر بار مراجعه برای خرید را در اختیار داشته باشند. این مدیران از این اطلاعات می توانند برای ایجاد پروفایل هایی برای مشتریان و حتی برنامه ریزی برای جلب مصرف کننده گانی که جزء مشتریان فعلی آنها نیستند استفاده کنند

استفاده از هوش رقابتی

شرکت های کوچک اغلب از هوش رقابتی برای انجام تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید های (SWOT) شرکت ها و مقایسه نتایج با نقاط قوت قوت و ضعف رقبای کلیدی خود استفاده می کنند و سپس اطلاعات حاصل را برای تشخیص فرصت های موجود در بازار به کار می برند. به عنوان مثال، یک شرکت ارائه دهنده خدمات لوله کشی ممکن است از این اطلاعات برای داشتن کانال های توزیع گسترده تر در بازار بهره ببرد.

سپس ممکن است از آن کانال های توزیع، شامل نمایشگاه محصولات و خدمات و فروشگاه های خرده فروشی، جهت قرار دادن بیشتر محصولات خودشان در دید مشتری استفاده کنند. بطور مشابه یک شرکت کوچک که در زمینه خدمات مشتری از قدرت و توانایی خوبی برخوردار است این توانایی خود را ممکن است بطور برجسته بر روی وبسایت ها، بروشورها و دیگر محتوای چاپی خود انعکاس دهد.

هوش بازاریابی

مشخصات هوش بازاریابی

با توجه به مباحث عنوان شده و درجه اهمیت هوش بازاریابی برای سازمان، به منظور اجرای موفقیت آمیز و استفاده صحیح از این مفهوم، ابتدا باید مشخصات و ویژگی های هوش بازاریابی شناخته شود. این مشخصات عبارتند از

ارتباط داشتن :

هوش باید برای تصمیم گیرندگان اصلی اطلاعات مهم مربوط به موقعیت را بدهد و از ارائه اطلاعات نامرتبط و اطلاعاتی که اهمیت کمی دارند، اجتناب کند.

قابل استفاده بودن:

هوش باید در قالبی مناسب، قابل درک و قابل استفاده برای مد یران باشد تا در آنها انگیزه لازم را ایجادکند و اطلاعات را بگونه ای ارائه کند تا مدیران قادر به استفاده از آن در حوزه های مختلف باشند.

مواردی را که در کسب هوش بازاریابی باید مد نظر داشت

علاوه بر اینکه برای اجرای موفق هوش بازاریابی در سازمان این مقوله باید دارای ویژگی ها و مشخصات ذکر شده باشد، همچنین به منظور دارا بودن کارایی لازم و ارزش عملی باید موارد و اصولی را در اجرای این مفهوم مورد توجه قرار داد که عبارتند از:

رعایت اصول اخلاقی :

اصول اخلاقی یک سازمان، قانون و راهنمایی است که توسط یک سازمان تدوین می شود و تمام کارکنان سازمان باید از آن پیروی کنند. همچنین باید در طول انجام فعالیت های کسب و کار روزانه، با مشتریان، پیمانکاران و تامین کنندگان آن را به کار برند به دلیل آنکه تاثیرات جاسوسی اطلاعات ممکن است به نابودی ،  سازمان منجر شود، بنابراین وجود یک راهنمای اخلاقی مشخص می تواند بر تلاش هوش بازاریابی، تاثیر بگذارد.

کشف مشتریان بلقوه:

برای استفاده از تهدیدها و فر صتهای محیطی ، سازمان نیازمند استفاده خلاقانه تری از هوش بازاریابی است. برای ارزیابی تهدیدات محیط داخلی و خارجی و همچنین برای توسعه بازار هدف و شناسایی مشتریان بالقوه سازمان ناچار به استفاده ازفنون وابزارهای هوش بازاریابی است. در این راستا سازمان باید دیدی فراتر از دید معمولی داشته باشد، با کفش مشتریان خود راه برود، توجه خاصی به رفتار مشتری داشته باشد، نیازها و ارزشهای مشتریان را خوب درک کند و تعریف مجددی از عرصه رقابتی داشته باشد

هوش بازاریابی

مدل سیکل هوش بازاریابی

سیکل هوش توالی عمومی فعالیتها را برای توسعه هوش بازاریابی نشان می دهد . تاکنون مدلهای مختلفی برای اجرای هوش بازاریابی ارائه شده است. در اکثر آنها این سیکل به طور کلی دارای مراحل زیر است:

جهت دهی فعالیت های هوش بازاریابی:

مهمترین مرحله چرخه هوش بازاریابی است که بیشتر نادیده گرفته می شود و اغلب سازمان ها اجرای هوش بازاریابی را از مرحله جمع آوری اطلاعات آغاز می کنند.

جمع آوری اطلاعات:

در این مرحله اطلاعات مورد نیاز و مرتبط از منابع مختلف جمع آوری می شود. مدیران باید اطمینان داشته باشند که اطلاعات مفید ومورد نیاز آنها جمع آوری می شود و یا حداقل این اطلاعات آنان را قادر سازد تا عملکرد رقبایشان را تحلیل نمایند . این اطلاعات می تواند شامل: تجزیه و تحلیل ساختار مالکیت، شاخص های کلیدی، موقعیت رقبا، استراتژیهای کنونی و استراتژیهای آینده باشد.

بررسی داده ها،ارزیابی و تفسیر:

به عقیده بسیاری از صاحبنظران، این مرحله بسیار مهم است چون نتایج خروجی این مرحله در جهت اتخاذ تصمیمات مهم سازمان به کار خواهد رفت.

در این مرحله اطلاعات به هوش عملی که با استفاده از آن استراتژی ها و تصمیمات استراتژیک اتخاذ می شود، تبدیل می شود در این مرحله باید از ابزار های مدیریتی مانند swotاستفاده کرد.

هوش بازاریابی

رابطه ی هوش بازاریابی با گردشگری سلامت

با استفاده بهینه از هوش بازاریابی در فعالیت های مدیریتی می توان به نتایج دلخواه در قسمت های مختلف دست پیدا کرد. یکی از این زمینه ها گردشگری سلامت است که می توان با استفاده از  هوش بازاریابی و بررسی مقصد های مختلف و ویژگی های منحصر به فرد هر مکان به راه حل های گوناگون دست یافت.

در زمینه شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی از دیگر بستر های بسیار سود آوری است که می توان با سرمایه گذاری درست و به موقع به سود های کلان دست یافت.این امر  وقتی ممکن است که از هوش بازاریابی بالا برخوردار باشیم و بتوانیم فرصت های سود آور را از حباب ها تشخیص دهیم.

قیمت:۵۰۰۰تومان

ارسال نظر