مشاورپایان نامه ها و طرح های پژوهشی

نویسنده : admin 2020/03/02 تعداد نظرات : ۰

بنده دارای مدرک دکترای مدیریت کسب و کاربا گرایش استراتژیک از دانشگاه صنایع و معادن و همچنین از دانشگاه خوارزمی هستم ودارای سوابق اجرایی و پژوهشی به شرح زیر می باشم:

۱-استاد مشاورپایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه مدیریت-مانیتورینگ و اشراف- بازار یابی- مدیریت منابع انسانی

۲- مشاورو طراح کسب و کارهای کوچک-متوسط وبزرگ

۳-مشاوربازاریابی وتحقیقات بازار

۴-مشاوربازاریابی و فروش

ارسال نظر